Menu
Your Cart

Term of use

ПРАВИЛА та умови

Терміни та визначення

1.1. Інтернет-магазин - сайт, який знаходиться за електронною адресою https://progress-service.com.ua/ , на якому Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їхнім описом, цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів, відправити замовлення електронною поштою або оформити замовлення телефоном.

1.2. Покупець - дієздатна фізична особа, яка замовляє, купує або використовує товари виключно для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і розміщує Замовлення в Інтернет-магазині.

1.3. Зареєстрований покупець - Покупець, що надав про себе Продавцеві індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові , адресу електронної пошти , номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовленняне неодноразово (дана інформація надається при оформленні Замовлення) .

1.4. Продавець - ТОВ “Прогрес-Львів” (адреса: Україна, 79000, Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 219, ідентифікаційний код: 39015791, в особі директора Федюка П.О., що діє на підставі Статуту, який здійснює продаж товарів через Інтернет –магазин.

1.5. Товар - об'єкт купівлі-продажу (річ), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті і представлений до продажу в Інтернет- магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет- магазину.

1.6. Замовлення - належним чином оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, представлених в Інтернет-магазині, відправлена через сайт, e-mail або повідомлена Покупцем Продавцю телефоном.

Правила

2.1. Інформація, розміщена на сайті, може використовуватися тільки за умови дотримання всіх вимог, тому просимо уважно прочитати правила користування Інтернет -магазином (далі - Правила / Правилами), що визначають порядок роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні , що володіє необхідною право-і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для придбання товарів через Інтернет-магазин https://progress-service.com.ua/ (далі - Магазин). У випадку, якщо Ви не згодні з цими Правилами, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.

2.2. Замовляючи товари через Інтернет -магазин, покупець погоджується з Правилами при оформленні Замовлення або при наборі відповідного номера телефону.

2.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, в зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на сайті Магазину https://progress-service.com.ua/ .

Інтелектуальна власність

3.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, які опубліковані на сайті, є власністю Продавця і його контрагентів. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на сайті, є власністю їхніх власників.

Момент укладання Замовлення

4.1. Сторони домовляються, що Замовлення на конкретні Товари вважається укладеним і набирає чинності з моменту відправки Продавцем електронного листа за адресою, вказаною Покупцем, в якому Продавець підтверджує , що замовлення покупця прийняте, і замовлені товари будуть відправлені Покупцеві. З цього моменту Покупець зобов'язується прийняти замовлені і доставлені товари і заплатити за них узгоджену суму, якщо вона ще не була сплачена.

4.2. Сторони домовляються, що дані Правила регламентують відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.

Права Покупця

5.1. Покупець має право купувати в Магазині товари, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами Магазину.

5.2. Покупець має право відмовитися від Замовлення Товару, укладеного з Магазином, інформуючи про це Продавця.

5.3. Покупець має право на обмін / повернення товару згідно ЗУ «Про захист прав споживачів», ознайомившись з правилами повернення товару.

Зобов'язання Покупця

6.1. Покупець зобов'язується в умовах, встановлених даними Правилами та умовами Магазину, користуватися послугами https://progress-service.com.ua/.

6.2. Покупець зобов'язаний оплатити Товар способом оплати, обраним у розділі Доставка, і прийняти його в установленому порядку.

6.3. Покупець зобов'язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання послуг і ( або) для Замовлення або придбання Товару у Продавця. Покупець несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Покупця. Всі обов'язки і відповідальність, що виникли або пов'язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Покупця, покладаються на Покупця.

6.4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов'язаний їх оновити.

6.5. Покупець зобов'язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Покупець у формі реєстрації надає неточні чи невірні дані, Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Покупця користуватися Магазином.

6.6. Покупець, замовляючи Товар, зобов'язується вказати місце доставки товарів.

6.7. Покупець зобов'язується особисто прийняти Товар або під час оформлення замовлення вказати в «Зауваженнях » іншу особу, яка прийме товар. Іншим особам, які не будуть вказані при оформленні Замовлення, товари передані не будуть.

Права Продавця

7.1. Якщо Покупець намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Магазину або порушує свої зобов'язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися Магазином або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Покупця.

7.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Покупцеві, перервати надання послуг, змінювати магазин повністю або його окремі частини.

7.3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність Магазину, заздалегідь про це не повідомивши Покупцеві.

Зобов'язання Продавця

8.1. Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

8.2. Продавець зобов'язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

8.3. Продавець зобов'язується доставити замовлений Покупцем товар за вказаною ним адресою, з урахуванням умов, зазначених у розділі Доставка. Товари відсилаються зі складу в Словаччині. Доставка зазвичай займає 5-8 робочих днів.

8.4. Якщо Продавець, зважаючи на важливі обставини, не може поставити Покупцеві замовлений Товар, він зобов'язується запропонувати йому аналогічний, найбільш подібний за своїми характеристиками. Якщо покупець відмовляється прийняти аналогічний або найбільш подібний за своїми характеристиками товар, Продавець зобов'язаний повернути покупцеві гроші, якщо оплата вже була здійснена, протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту отримання товару та заповненої заяви на повернення.

8.5. Магазин залишає за собою право невиконання зобов'язань у разі виникнення форс - мажорних обставин.

Характеристики товару

9.1. Характеристики кожного товару Магазину https://progress-service.com.ua/ вказуються в описах, розміщених на сайті.

9.2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет –магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів через властивості монітора Покупця.

Відповідальність

10.1. Покупець повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.

10.2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.

10.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов'язань, не ознайомився з даними Правилами, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.

10.4. Якщо в Інтернет- магазині https://progress-service.com.ua/ є посилання на сайти інших підприємств, установ, організацій та осіб, Продавець не несе відповідальність за розміщену ними інформацію і здійснювану діяльність. 10.5. У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

This website uses cookies
This website uses cookies to ensure the best quality of online services. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies.